23.12.10

Ffed yp!


Ai fi sy'n mynd yn hen, ynteu a oes eraill fel fi sydd wedi cael llond bol ar yr eira 'ma?

Mae'n hen bryd iddo fynd, er mwyn i ni gael dychwelyd at ryw fath o normalrwydd.

Cofiwch chi, mae gen i le i fod yn flin; llithrais ar rew fore Sul diwethaf, a chael fy hun yn Ysbyty Gwynedd. Ers hynny, rydwi wedi bod ar ffyn baglau yn hoblo o gwmpas y lloft! Rwy'n methu mynd i lawr y grisiau oherwydd ei fod o'n broses rhy boenus!

Gyda'ch gilydd yn awr - 'Oooooooooooh! Druan ohono fo!'

21.12.10

Dwi'n dal yn fyw!

Dim ond meddwl y byddai ambell un, yma a thraw, yn falch o ddeall fod El Jefe yn dal yn fyw, ond yn llawer rhy brysur i ysgrifennu dim yn y colofnau hyn!

Pwy a wyr na ddaw cyfle eto i rannu peth hanes, rhywdro yn y dyfodol!