23.12.10

Ffed yp!


Ai fi sy'n mynd yn hen, ynteu a oes eraill fel fi sydd wedi cael llond bol ar yr eira 'ma?

Mae'n hen bryd iddo fynd, er mwyn i ni gael dychwelyd at ryw fath o normalrwydd.

Cofiwch chi, mae gen i le i fod yn flin; llithrais ar rew fore Sul diwethaf, a chael fy hun yn Ysbyty Gwynedd. Ers hynny, rydwi wedi bod ar ffyn baglau yn hoblo o gwmpas y lloft! Rwy'n methu mynd i lawr y grisiau oherwydd ei fod o'n broses rhy boenus!

Gyda'ch gilydd yn awr - 'Oooooooooooh! Druan ohono fo!'

No comments: