17.5.09

A chaewyd y drws!

Gan ei bod yn ddydd Sul, aeth El Jefe am y capel y bore yma. Nid yw'n gallu mynd i'w gapel ei hun yn aml am ei fod yn teithio cymaint, ond heddiw daeth cyfle.

I ffwrdd ag ef, felly, yn ei gerbyd modur, ond pan gyrhaeddodd, (och a gwae!) cafodd fod y lle dan glo a neb yno.

O edrych ar yr hysbysfwrdd, deallodd ei bod yn Sul cymanfa, ac yr oedd pawb wedi mynd i fyny i Ddyffryn Ogwen ar gyfer honno. O edrych ar ei oriawr, gwelodd El Jefe ei bod yn rhy hwyr iddo ef wneud hynny, ac felly bu'n rhaid iddo ddychwelyd adref yn ddyn siomedig!

'Loc-owt ar y Sul, hwnna ydio!,' chwedl Ifans y Tryc, 'Loc-owt!'

No comments: