18.5.09

Ddy pyp growing yp!

Ydi, fel y gwelwch, mae'r pyp yn dal i dyfu.

Bellach, yn dilyn triniaeth lawfeddygol, gall fynd allan i chwarae yn ddi-lyfethair, a heb i El Jefe orfod poeni a yw ei gartref yn mynd i or-lifo o gwn bach maes o law!

Chwe mis a hanner yw Nel erbyn hyn, a thua chwe stôn a hanner hefyd. Mae'n yfed fel ych, ac yn bwyta fel ceffyl!

Mae wedi gwneud cymaint o ddifrod i ffens yn y cefn fel bod un ymwelydd eisoes wedi awgrymu y byddai 'Shredder' wedi bod yn enw da iddi!

Dim ond gobeithio mae El Jefe na chlywodd Nel yr awgrym, oherwydd mewn ychydig o fisoedd eto fe fydd yn ddigon cryf, a digon mawr, i gymryd talp allan o'i goes - hynny yw, os nad ydi hi'n gwerthfawrogi hiwmor fel yna.

Mae lle i bryderu oherwydd, wedi'r cyfan, ysgyrnygu ei dannedd wnaeth hi ar El Jefe pan awgrymodd o mai 'Schnell' oedd ei henw hi mewn gwirionedd, am mai ci Almaenig oedd hi.

Sie wurde nicht amüsiert!

No comments: