17.5.09

Penblwydd hapus!

Dyma hi'n dydd Sul, 17 Mai, ac ydi, mae Pañuelo, fy chwaer yng nghyfraith, yn cael ei phenblwydd - eto! Nid yw'n 50 nac yn 52, ond eleni, rhywle yn y cyfeiriad yna mae cael nifer ei blynyddoedd.

Gwn nad yw'n mwynhau'r proses o heneiddio, ond mae'n gwneud hynny gydag urddas (y rhan fwyaf o'i hamser). Mae'n fythol ifanc (ar y cyfan), yn ymatal rhag sinigiaeth y canol oed (pan mae'n gallu), ac yn dal i fyw bywyd i'w eithaf (pan fo'r egni ganddi).

Felly, eleni eto, Pañuelo, penblwydd hapus iawn i ti! Mwynha dy ddiwrnod, a chofia fod pawb yn heneiddio'n gynt ar y tu allan nag y mae nhw ar y tu mewn!

Gwylier y gofod hwn am benblwydd arall yfory!

No comments: