18.5.09

PB hapus, Peladito!

Dyma'r ail benblwydd y mis hwn o fewn cylch cyfyng cydnabod El Jefe!

Pañuelo ddoe, Peladito heddiw!

Faint yw ei oed? Mae yn ei ugeiniau, ond y flwyddyn nesaf bydd yn cychwyn ar gyfnod newydd yn ei fywyd pryd y bydd yntau hefyd, fel eraill sydd wedi mynd o'i flaen, yn teimlo ei fod yn gadael dyddiau ieuenctid ar ôl.

Penblwydd hapus i ti, Peladito, oddi wrth bawb yn 'El Castillo'. Cawn ddathlu'r achlysur y tro nesaf y bydd El Jefe'n pasio heibio i La Tienda Vieja!

No comments: